NoWaste! er en nyopprettet næringsklynge bestående av en rekke bedrifter (bl.a. Lindum AS, Vesar, Ragn Sells, Statkraft, VEAS m.fl.), kommuner, akademia og forskningsinstitusjoner som skal jobbe for en omstilling til en sirkulær økonomi.

NoWaste! har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn. Omstillingen til sirkulær økonomi i Norge kan innen 2030 bl.a. bidra til å skape 50 000 arbeidsplasser og redusere CO2-utslipp med 7%.
Næringsklyngen skal jobbe for å redusere mengden avfall og CO2-avtrykk, samt skape verdier av avfallet gjennom utvikling av kompetanse, produkter, tjenester og forretnings-modeller innenfor den sirkulære økonomien.

Klikk her
for å lære mer om NoWaste!