heidi-martinussen

Heidi Martinussen

heidi.martinussen@lindum.no

Heidi har det overordnede ansvaret for all markedsføring og profilering som gjøres i Lindum. Vi har en rekke faste samarbeidspartnere innenfor dette feltet. For alle dere i vårt vidstrakte land som har revolusjonerende løsninger å tilby relatert til markedsføring så ønsker hun å bli kontaktet på e-post.