marianne-seland

Marianne Seland

+47 91 32 89 41 marianne.seland@lindum.no

Marianne er utdannet Cand.scient i limnologi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt i Lindum siden 2015, og arbeider her med myndighetskontakt, søknader etter forurensningsloven og miljøoppfølging. Hun har bakgrunn fra Fylkesmannen i Buskerud, der hun har arbeidet med forurensningsloven og forvaltningsplanter etter vannforskriften.