Kopstad Massemottak Horten

Kopstad Massemottak eies og driftes av Norsk Gjenvinning, og er godkjent av Statsforvalteren som et inert deponi (Kategori 3) med tillatelse til mottak av lettere forurensede masser og rene avfallstyper:

Betong/rivemasser
Jord/Gravemasser
Murstein
Takstein

Mottaket ligger mellom Hellandkrysset og Kopstadkrysset i Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylke. Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for nytt område, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften. Disse massene erstatter andre masser, og Kopstad Massemottak kan derfor betraktes som et nyttig formål. Innleverte masser anses derfor å gå til materialgjenvinning.
Leveranser til Kopstad Massemottak må avtales på forhånd, ved kontakt med en av våre salgsrådgivere (du finner de nederst på denne siden).

ÅPNINGSTIDER

Mandag - torsdag
07.00 - 19.00

Fredag:

07.00 - 15.00

BESØKSADRESSE

Kopstad Massemottak AS
Hellandveien 300
3180 Nykirke

46 44 94 40

Direkte telefon nummer til mottaket

E-POST

Generelt:
post@lindum.no

Har du spørsmål til økonomiavdelingen: 
regnskap@lindum.no

Er du leverandør og skal sende oss en faktura:
faktura@lindum.no

FAKTURAADRESSE

Lindum AS
Lerpeveien 155,
3036 Drammen

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat!