Kompostholdig jord

Fra gamle dager har vi nordmenn brukt ordet ”matjord” når vi mener næringsrik jord som vi trenger til hagen vår. Markedet tilbyr en mengde ulike jordprodukter og det kan være vanskelig for en forbruker å velge.

I motsetning til en rekke ” billigprodukter” på markedet som ofte er kunstgjødslet torv, gir Lindum sin jord et biologisk sunnere og mer stabilt forhold for plantene som varer lenge -nettopp på grunn av den næringsrike komposten. Billigjorda er «junk-food» for plantene! Alle våre resepter på kompostholdig jord er utviklet i samarbeid med Bioforsk, som er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø- og ressursforvaltning. 

Lindum er Norges ledende selskap innen biologisk behandling av organisk avfall og avløpsslam.

Riktignok heter ingen av våre produkter matjord, men de tilfredsstiller tanken om god matjord. Lindum produserer en rekke jordprodukter til bruk i hage og park.  Bl.a. til underlag for ferdigplen, etablering av ny plen, hyttetak, grønnsakshager, blomsterkasser, krukker, bed, hekk, busker, stauder, roser, blomster og de fleste ute og inne planter. Når man kjøper jord fra Lindum vil det alltid følge med en varedeklarasjon. Denne beskriver jordens fysiske og kjemiske egenskaper, og i den løpende produksjonen analyseres både råvarer, og ferdigprodukt for å sikre den samme høye kvaliteten i alle partier.

Alle våre resepter på kompostholdig jord er utviklet i samarbeid med Bioforsk, som er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø- og ressursforvaltning.