Alene Alemu Tesfamichael, 47 år og fra Etiopia, er praktikant hos Fylkesmannens Landbruksavdeling. Han har Bachelorgrad i planteproduksjon fra Etiopia, samt gjennom ett internasjonalt stipendiat Mastergrad i Natural Resources Management and Sustainable agriculture fra 2004 på Landbrukshøyskolen på ÅS.

Alene har en allsidig bakgrunn med mangeårig erfaring fra blant annet landbruksforskning med planteproduksjon, prosjektleder innenfor samme fagfelt, samt foreleser/avdelingsleder på universitet. Han snakker Amharisk, Norsk og Engelsk.

Å fremme det økologiske landbruket er min drøm, og på den måten er Lindum et godt sted å være. Her fokuserer vi på å  utnytte de ressurser som ligger i organisk avfall, for best mulig å ivareta miljøet, menneskene og jorden vi lever på. 

— Alene Alemu Tesfamichael

Med hjerte for meitemarken

I 2009 kom Alene med kone og to barn til Norge, og gjennom introduksjonssenteret i Drammen kommune fikk han anledning til å velge mellom to kurs, et rent språkkurs og et såkalt ANO (Arbeid Norsk kurs) en kombinasjon av arbeid og kurs. Videre forteller han, at i kraft av bakgrunnen hans fikk han praksisplass ved Fylkesmannens Landbruksavdeling. Der jobber han som praktikant med blant annet et prosjekt  som heter ”levende matjord”.  I forbindelse med dette prosjektet holdt Alene et foredrag om sine forskningsresultater knyttet til økologisk planteproduksjon. Da  kom han  i kontakt med Ketil Stoknes på Lindum, som jobber  med flere spennende FoU-prosjekter knyttet til bærekraftig landbruk og økologisk jordproduksjon med basis i avfallsprodukter.

På Lindum jobber Alene med ulike eksperimenter og forsøk knyttet til meitemark. Meitemark er utrolig viktig i økologisk landbruk. Når man bruker meitemark for å produsere kompost kalles dette Vermikompost.  På forskningsstasjonen Alene benytter på Lindum driver han forsøk og observasjoner med ulike avfallstyper som matavfall, hageavfall og biorest for å kartlegge hvilke fraksjoner meitemarken foretrekker. Meitemarker har  egenskaper som er  veldig bra for jorden; de konverterer avfall til kompost, og samtidig tilfører jorden luft og struktur. Resultatene er oppsiktsvekkende. Dette arbeidet er et viktig ledd i det videre arbeidet med å ivareta et bærekraftig landbruk.