Lindum vant anbudet om å rydde opp da Forsvarsbygg fant avfall i grunnen når det skulle etableres tursti rundt Kongsvinger festning.

I forbindelse med at Forsvarsbygg etablerte en tursti rundt Kongsvinger festning, dukket det opp avfall i grunnen fra fyllmasser med bl.a. plastrester i. Avfallet ble laget til side og dekket med presenninger i påvente av fjerning. Lindum vant anbudet om å rydde opp, og ble nødt til å tenke utenfor boksen i oppdraget ettersom festningen og området rundt er vernet og arbeider med gravemaskiner er underlagte strenge begrensninger.

Det er første gang vi har vært ute i skogen og støvsugd avfall.

- Ole Johan Harbakk, logistikkansvarlig i Lindum.

Sammen med Hof Miljøservice ble avfallet sugd opp med sugebil for å skåne området best mulig. Harbakk forteller at Lindum har fasilitert hele dette uvanlige oppdraget, fra oppsamling av avfall til transport og sluttbehandling. Prosjektet har vært vellykket, og Forsvarsbygg kom med tilleggsbestilling da det ble påviste et mindre område til med masser som inneholdt avfall.

Prosjektet er når ferdigstilt, og de snaue 45 tonnene med jord og plastrester er kjørt til Lindums mottak i Drammen, og torvfri jord kjørt tilbake for å fylle ut noen mindre sår i naturen og gi god grobunn for nye vekster.

Vi fyller områdene hvor forurensninger er fjernet med kompostholdig, flott jord og etterlater området rent og pent.

Tom Inge Hole, salgsansvarlig jord i Lindum,

Lindum takker for oppdraget!