På Lindum er aldri sjelden et kriterium ved ansettelser. Her veier erfaring og kunnskap tyngst!

”Vi kan nesten si, at gjennom årene har vi stadig ansatt personer som er godt voksne. Kvalitetene vi ser etter i personene handler ikke om alder, men om evner,erfaring og kompetanse.”

— Pål Smits, Adm. direktør i Lindum

Lindum har leid inn to pensjonister til å arbeide på jordtorget i Drammen i vår- og sommersesongen. De skal være ansvarlig for jordsalget til våre kunder som kommer med tilhenger for å handle. Dette er en løsning alle parter er svært fornøyde med, for selv om pensjonsalderen er passert, er det mange som fortsatt har et sterkt ønske om å jobbe. Våre to pensjonister har mye erfaring fra sine ytkesaktive liv innenfor kundebehandling, salg og regnskap, og tar fint hånd om hele salget når kunden kommer. I tillegg laster de opp jord og tilbyr nyttig informasjon om jorda til kunden. 

Vi har også andre ansatte som har pensjonert seg, men som jobber litt i perioder. Vi gjør det vi kan for å tilrettelegge for dette.

- Pål Smits, Adm. direktør Lindum