Bæsj er ikke lenger et ord forbeholdt små barn å le av, men noe som gagner oss alle i form av biogass og verdifull landbrukskompost.

De siste tiårene har det skjedd en stor utvikling innen ressursutvikling og avfallshåndtering. I 2016 produserte Lindum hele 1,2 millioner m3 oppgradert biogass som ble brukt som drivstoff til både renovasjonsbiler i Vestfold og Ruter-busser i Oslo.

Biogassanlegget vårt i Drammen stod ferdig i 2012, og har siden vært i full drift 24 timer i døgnet. I 2016 behandlet anlegget nærmere 30 000 tonn slam fra innbyggerne og septik og fett fra storkjøkken og næring i Drammensregionen. Driftsleder Bjørn Myrvold forteller at råvarene som kommer inn i anlegget er urene. Derfor må de først trykkokes i 20 minutter før trykket raskt reduseres slik at cellevegger og fibre sprekker og brytes opp i mindre partikler. På den måten blir “maten” som bakteriene skal jobbe med de neste ukene mer tilgjengelige.
– Bioreaktorene, eller råtnetankene, er selve hjertet i biogassanlegget. Det er i forråtningsfasen metangassen oppstår. Vi passer på at bakteriene har gode levevilkår og tar jevnlige analyser og prøver. Når gassen er ferdig, komprimeres den på gassflak og hentes av AGA for distribusjon, forteller Myrvold.

Når gassen er tatt ut står Lindum igjen med et restprodukt som kalles biorest. Det er en næringsrik kompost som blir tilbakeført til landbruket og brukt i jordproduksjonen vår.

Når gassen er tatt ut står Lindum igjen med et restprodukt som kalles biorest. Det er en næringsrik kompost som blir tilbakeført til landbruket og jordproduksjonen. Lindum jobber kontinuerlig med videreutvikling og optimalisering av disse prosessene, og har spennende prosjekter for året som kommer. Det jobbes blant annet med nye prosesser som Lindum blir først i verden til å teste i stor skala, samt egen fyllestasjon for biogass på anlegget i Drammen slik at gassen brukes lokalt.
– Det grønne skiftet er ikke lenger bare et begrep i politikken,
men en realitet som vi så vidt har sett begynnelsen på. En sirkulær økonomi basert på gjenbruk, gjenvinning og bærekraft har alltid vært et sentralt mål for Lindum. Med produksjon av biogass og landbrukskompost bidrar vi til reduksjon av CO2-utslipp, og sørger samtidig for at landbruket får tilbakeført viktige næringsstoffer til jordsmonnet – alt for miljøets skyld. Det er vi stolte av!, sier administrerende direktør Pål Smits.

Med produksjon av biogass og landbrukskompost bidrar vi til reduksjon av CO2-utslipp, og sørger samtidig for at landbruket får tilbakeført viktige næringsstoffer til jordsmonnet – alt for miljøets skyld. Det er vi stolte av!

- Adm. direktør Pål Smits