De sirkulære dyrkingsmetoden for tomater i veksthuset tilknyttet Den Magiske Fabrikken i Tønsberg har fått tildelt 4,6 millioner kroner i støtte fra Norgesgruppens bærekraftsfond. Det er selskapet Reklima som mottar støtten, hvor Lindum er blant eierne.

– Målsettingen er å ta vare på ressursene i kretsløpet på naturens premisser, forklarer Ivar Hagemoen i Reklima.

I dag produserer Reklima klimatomater og teknologi for dyrking av mat på en bærekraftig måte. Dette er tomater dyrket gjennom en sirkulær prosess hvor avfall gjenbrukes som energikilde og CO2-utslippene reduseres. Avfallet som gjør dette mulig kommer fra kjøkkenbenkene til over én million nordmenn, og fra ku- og grisefjøs i Grenlandsregionen.

Den Magiske Fabrikken, som driftes av Lindum, tar inn mat- og husdyrgjødsel som så omdannes til biogass. Biogassen brukes som drivstoff, mens massene og CO2en som blir igjen etter at metanen er hentet ut brukes til å dyrke mat. Målet er å bidra til en mer miljøvennlig, norsk grønnsaksproduksjon, og pengene fra fondet skal brukes til å oppskalere den nyutviklede dyrkingsmetoden til et lønnsomt nivå.

De klimavennlige tomatene fås kjøpt i Meny- og Jacobs-butikker på Østlandet.