Lindum er nå resertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Dette er de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, og sertifiseringen vil gjelde frem til 2022.

Lindum er nå resertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Dette er de internasjonale standardene for kvalitetsledelse (9001) og miljøledelse (14001), og sertifiseringen vil gjelde frem til 2022.
ISO 9001 kvalitetsledelse viser at Lindum har fokus på riktig kvalitet i våre tjenester. ISO 14001 miljøledelse viser at Lindum har fokus på hvordan vi kan redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten vår. Felles for begge er at de hjelper oss til dokumentere vurderinger, beslutninger og handlinger og ikke minst at vi kontinuerlig fokuserer på og jobber med forbedringer.