Lindum er blant finalistene til grønn gründerpris 2021 som deles ut av Drammen Rotaryklubb til det produktet, tjenesten eller virksomheten som best har bidratt til konkrete miljøforbedringer.

— Vi kaller biokullet et kinderegg fordi det kan behandle problemavfall, produsere bioenergi og redusere klimagassutslippene. Biokull binder nemlig karbon som ellers ville blitt sluppet ut som CO2, forklarer forskningsleder i Lindum, Thomas Hartnik.

Biokullet har egenskaper som gjør det egnet for mange bruksområder; det kan bl.a. binde miljøgifter, redusere lukt, forbedre jord eller brukes i metallurgisk produksjon som et alternativ til fossilt kull.

I to testanlegg på vårt anlegg i Drammen gjøres det et forskning- og utviklingsarbeid knyttet til biokullproduksjon som kan bli et viktig bidrag for å nå målet om 55% reduksjon av CO2-utslipp innen 2030.

Drammen rotaryklubb står bak prisen som skal deles ut til det produktet, tjenesten eller virksomheten som best har bidratt til konkrete miljøforbedringer. Lindum er en av tre finalister og i godt selskap med Oso hotwater og Kobla AS.