Nå har de første salvene gått der Lindums nye laboratorium skal bygges. Vegg i vegg med administrasjonsbygget i Drammen skal et flunkende nytt og topp moderne laboratorium reise seg i løpet av året.

Dette blir en stor oppgradering fra dagens lab-fasiliteter, og vi ser frem til å få bedre plass til å gjøre våre analyser, tester og vekstforsøk. Vårt laboratorium er en veldig viktig del av Lindums utviklingsarbeid inn i den sirkulære økonomien. Her tester vi nye ideer i liten skala og gjør analyser av resultatene før vi eventuelt flytter det ut og gjør storskalaforsøk.

Skisse/illustrasjonsbilde: