Ny forskning viser nå for første gang hvordan biogassanlegg og klimastyrt miljø for matproduksjon kan integreres fullt ut. Det betyr at mer av maten vår kan dyrkes sirkulært, bærekraftig og lokalt.

Biogass løser ikke hele behovet for fornybart drivstoff, men biogassproduksjon er en del av en nødvendig ressursgjenvinning der det først og fremst produseres biogjødsel. Biogassen er et biprodukt, og selvsagt en veldig fin bonus, mens biogjødselen er den resten som blir igjen av det organiske avfallet som er puttet inn, spekket med viktige næringsstoffer.

I Lindum gjøres det mye spennende forskning knyttet til hvordan biogassanlegg og bruk av biogjødsel kan integreres i de nye dyrkingsteknikkene vi har utviklet, og som så er videreutviklet sammen med Veksthusgruppen og det sameide selskapet Reklima.

I disse dager disputerer jeg med min doktorgradsavhandling som er en del av dette forskningsarbeidet der nettopp biogassanlegg spiller en sentral rolle i et bærekraftig dyrkingssystem for mat. Dette er et system som benytter avfall til dyrking og som samtidig kan ruste Norge bedre med tanke på matsikkerhet.

Det lukkede kretsløpet vi har skapt ligner i prinsippet på det som er utviklet for bosetting på Mars der avfall som oppstår lokalt behandles lokalt og inngår igjen i produksjon av ny mat.

- Ketil Stoknes, forsker

System inspirert av Mars

Gjødselen tilbakeføres i dag landbruket som et fornybart alternativ til kunstgjødsel. Med det oppnår vi mye bra, men noen utfordringer gjenstår, blant annet knyttet til det som skjer under transport. I tillegg gjør det kalde klimaet og den korte vekstsesongen vi har det det vanskelig å få regnestykket til å gå opp når vi produserer matavfall og biogjødsel året rundt.

For å optimalisere løsningen har ideen om et lukket kretsløp i et klimastyrt miljø vokst frem. Det er et

system som i prinsippet ligner det som er utviklet for bosetting på Mars, og betyr at avfall som oppstår lokalt behandles lokalt og inngår igjen i produksjon av ny mat der temperatur, fuktighet og andre viktige faktorer er nøye regulert.

I pilotveksthuset tilknyttet biogassanlegget Den Magiske Fabrikken gjennomføres det mange forskningsprosjekter Lindum er sterkt involvert i. Det er også i dette veksthuset vi har testet om biogjødsel og CO2 direkte fra biogassproduksjonen kan brukes inn i ny matproduksjon.

Resultatet av år med forskning kan oppsummert i ett ord: Ja.

På denne måten kan vi dyrke lokal mat året rundt, selv i kjølig klima.

- Ketil Stoknes, forsker

Grønn matsikkerhet

Med denne dyrkingsteknikken kan sopp og grønnsaker vokse med mat- og hageavfall som eneste innsatsfaktor, i tillegg til naturlige organismer som meitemark, insekter og mikroorganismer. Behovet for kjemisk gjødsling og sprøyting elimineres, og vi står igjen med et sirkulært system som står på egne ben.

Det gjør det mulig å dyrke mat året rundt, selv i kjølig klima. Løsningen kan skaleres opp, og delvis eller helt erstatte fossilt drevne soppfarmer og kunstgjødselbaserte plantefabrikker. Den kan tas i bruk i bygd eller by der det er mennesker og behov for mat, og bli en viktig del av norsk selvberging. Litt som «i gamle dager», men mer moderne, effektivt og industrielt – og likevel miljøvennlig.

På den måten kan vi nærme oss matens sirkulærøkonomi til det beste for det lokale og det globale miljøet.