Lindum har vunnet anbudskonkurransen om å behandle slammet fra avløpsrenseanleggene i hele 8 kommuner i Drammensregionen. Dette er for Lindum en svært viktig kontrakt da den sikrer råvarer inn til vårt biogassanlegg de neste 6 årene.

De 8 kommunene gjennomførte gjennom Godt Vann Drammensregionen (GVD) en felles anbudskonkurranse inndelt i 3 deloppdrag. Lindum vant konkurransen og delkontrakter ble signert i slutten av august.

Nye 6 år: For Lindum er dette en svært viktig kontrakt da den sikrer råvaregrunnlaget til biogassanlegget i Drammen i lang tid framover. Dette gir sikkerhet for stabil og god drift.

Viktig kontrakt
Oppdraget starter 1.7.2018 og varer i 6 år med opsjon på inntil 6 år til. Kontraktsverdi over disse 6 årene er ca. MNOK 125. For Lindum er dette en svært viktig kontrakt da den sikrer råvaregrunnlaget til biogassanlegget i Drammen i lang tid framover. Dette gir sikkerhet for stabil og god drift.

Ved å behandle slammet i Lindums biogassanlegg oppnår kommunene at slammet blir utråtnet, hygienisert og stabilisert på en trygg og miljøvennlig måte. Slammet bidrar til produksjon av nesten 1,5 millioner m3 oppgradert biogass som vil bli brukt som drivstoff til renovasjonsbiler i Drammensregionen, busser i Oslo/Akershus og etter hvert andre kjøretøy. Denne gassen vil erstatte til sammen 1,5 millioner liter diesel. Lindum har selv 4 biogassbiler og vil fremover fornye kjøretøyparken med flere biogasskjøretøy.

Det produseres også årlig ca. 13.000 tonn med biogjødsel som vil bli benyttet i landbruket og til produksjon av jord til spesielle markeder.

Lang erfaring
Lindum vant også forrige anbudsrunde og har behandlet det samme slammet i 7 år, de siste 5 årene i biogassanlegget på Lindum. Anlegget ble offisielt åpnet 4.9.2012 og har siden det fungert meget bra uten mottaksstopp. Anlegget har i denne tiden bidratt til en svært miljøvennlig håndtering av slammet fra avløpsrenseanleggene i Drammensregionen og diverse annet organisk avfall. For 2,5 år siden startet Lindum oppgradering av biogassen til drivstoffkvalitet og i mai i år ble det åpnet egen fyllestasjon for biogass på Lindum.

Slammet bidrar til produksjon av nesten 1,5 millioner m3 oppgradert biogass som vil bli brukt som drivstoff til renovasjonsbiler i Drammensregionen, busser i Oslo/Akershus og etter hvert andre kjøretøy.