Vi utvider deponiet sydover i Oredalen

Nå går startskuddet for neste delutvidelse av deponiet til Lindum Oredalen. Deponiet har siden starten blitt utvidet i flere etapper, og nå står “Etappe 2 syd” for tur.

Startskudd gått

— Med denne etappen vil deponiet totalt sett være på om lag 175 mål, forteller anleggsleder Egon Johannesson. Området det nå skal utvides til er ferdig regulert og godkjent, og inngår i Lindum Oredalen sin tillatelse.


Anleggsentreprenør med på laget

Avtale med anleggsentreprenør er inngått, og det er Isachsen anlegg AS som vil bistå Lindum i prosjektet. Isachsen opparbeidet seg god erfaring med lignende prosjekter, og har også bistått Lindum ved flere anledninger tidligere.

— Det som står for tur i første runde er oppgraving og flytting av løsmasser, sprengningsarbeider, rensk av fjell og knusing og sortering av sprengstein, forklarer Egon.

Prosjektet er påbegynt, og nærmiljøet vil kunne merke stor aktivitet på skogsbilvei nord og nordøst i Oredalen hvor tippbiler frakter masser for mellomlagring fra området det nå utvides til. Veistrekningen er markert i gult på bilde under.

Den knuste steinen skal delvis gjenbrukes som topptetting på andre områder av deponiet, og delvis som byggemateriale i det nye deponiet. Bunntetting og sidetetting er viktige deler av et trygt og moderne deponi, og også noe anleggsentreprenøren vil bistå Lindum med.

Prosjektet starter opp i sommer og er forventet avsluttet sommer 2025.