Klimakinderegget biokull er «hot news» for sirkulærøkonomien

— Biokull laget av organisk avfall kan utrette store ting og er et viktig…