Hva kan du ikke kastet i containeren for blandet avfall?

Har du leid eller tenker på å leie en container for blandet avfall? Selv om det…


BARE en container?

Trenger du container? Hva hvis vi forteller deg at du kan få container med…