Lindum i Drammensavisa

Mener søppel er «last year» Reisen fra «dynga i Drammen» til avfalls- og…