Lindum i Drammensavisa

Mener søppel er «last year» Reisen fra «dynga i Drammen» til avfalls- og…


Nytt pyrolyseanlegg skal redusere klimautslipp

På Lindums anlegg i Drammen står nå et pyrolyseanlegg klart for produksjon av…


Opprettholder normal drift i biogassanleggene

Selv om landet vårt er i unntakstilstand, er det noen ting som ikke er endret:…


Fra brakke til konsern

– I begynnelsen forpestet vi hele Skogerbygda og alle ønsket oss dit pepper´n…