Fra brakke til konsern

– I begynnelsen forpestet vi hele Skogerbygda og alle ønsket oss dit pepper´n…