Vi bygger nytt laboratorium

Nå har de første salvene gått der Lindums nye laboratorium skal bygges. Vegg i…