Lindum vil rense oljeholdige masser bedre og investerer i utvikling av anlegg og løsning

Årlig tar Lindum imot rundt 20 000 tonn oljeholdige masser til sitt…


Inngår samarbeid om gjenvinning av flyveaske

Lindum og Stena Recycling fortsetter sitt flerårige samarbeid om håndtering av…