Film: Bli med inn til Lindum Oredalen

Deponiet som ligger bak portene til Lindum i Oredalen er et av Norges mest…


Et lite, men ekstraordinært oppdrag for Lindum

Lindum vant anbudet om å rydde opp da Forsvarsbygg fant avfall i grunnen når…