Sirkulær mat – omtrent som på Mars

KETIL STOKNES, FORSKER VED LINDUM. AKTUELL MED DOKTORGRADSAVHANDLINGEN…