Klimakinderegget biokull er «hot news» for sirkulærøkonomien

— Biokull laget av organisk avfall kan utrette store ting og er et viktig…


Nytt pyrolyseanlegg skal redusere klimautslipp

På Lindums anlegg i Drammen står nå et pyrolyseanlegg klart for produksjon av…