Lindum vil rense oljeholdige masser bedre og investerer i utvikling av anlegg og løsning

Årlig tar Lindum imot rundt 20 000 tonn oljeholdige masser til sitt…


Karen Ane føler hun er med å redde verden i Lindum

Karen Ane Skjennum (27) føler at hun er med på å redde verden i sin jobb i…