LINDUM ER PARTNER I NYTT INNOVASJONSSENTER

Forskningsrådet tildeler midler til innovasjonssentre for bærekraftig…


Sopp kan redde verden

Da forsker Agnieszka Jasinska i 2015 satte seg på flyet tilbake til Polen etter…


Nøkkelen til å lykkes med Det grønne skiftet

– Vi trenger flere magiske fabrikker som kan lage nye produkter av vårt…