Sirkulær mat – omtrent som på Mars

KETIL STOKNES, FORSKER VED LINDUM. AKTUELL MED DOKTORGRADSAVHANDLINGEN…


FØRST I VERDEN

I 2015 inngikk Lindum og Hyperthermics en samarbeidsavtale om et…