Lederen har ordet

Pål Smits har vært administrerende direktør i Lindum siden 1997. Lindum er i dag en spydspiss innen avfallshåntering og en viktig brikke i det grønne skiftet. Her kan du lese hvilke tanker Pål Smits selv har om konsernet,  fremtiden og hvordan vi med hjelp av samarbeid skal knekke den grønne koden.

Vi befinner oss i et paradigmeskifte, der avfall ikke lenger ses på som avfall, men som verdier og ressurser.

Pål Smits - Administrerende direktør

Å knekke den grønne koden

Fokuset på bærekraft, innovasjon og ressursgjenvinning har aldri vært sterkere. Vi befinner oss midt i et paradigmeskifte, der avfall ikke lenger ses på som avfall, men som ressurser og verdier.

Av de 17 bærekraftsmålene til FN, er det ofte nr. 17, samarbeid, jeg pleier å trekke frem som det aller viktigste. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes, og den variabelen som alle de andre målene er avhengig av.

Den Magiske Fabrikken er et godt og foreløpig ganske unikt eksempel på samarbeid i vår bransje. Selv om fabrikken behandler avfall, handler ikke Den Magiske Fabrikken om avfallsbehandling. Den handler om gjenvinning av ressurser, reduksjon av klimagassutslipp og ny matproduksjon. Alt dette har vi fått til gjennom et tett samarbeid mellom det offentlige, private selskaper, akademia og bonden.

2019 har vært nok et år der vi har sett og erfart at samarbeid lønner seg, og samarbeid nytter. Ordtaket «To hoder tenker bedre enn ett» kan overføres til industrien, og for å se det store bildet og finne de gode løsningene som dekker bredt, er vår erfaring at jo flere hoder, jo bedre. Lindum har også i 2019 samarbeidet tett med en rekke aktører på ulike områder.