Har du lyst til å jobbe hos oss?

Lindum AS er en av Norges ledende virksomheter innen biologisk behandling av avfall, forurensede masser, deponering og gjenvinning. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken. Lindum satser på forskning og utvikling for å øke konkurransekraften, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter. Selskapet har høyt fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Lindum, som er eiet 100 % av Drammen kommune, er et kommersielt selskap, som i 2019 omsatte for drøyt MNOK 640 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Konsernet, som har 150 ansatte, har sitt hovedkontor i Drammen.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Ledige stillinger:

Troverdige

Vi snakker sant, og vi er til å stole på. Vi baserer vårt arbeid på forskningsbaserte fakta, og vår faglige integritet er svært sterk. Vi er profesjonelle til fingerspissene, og vi prioriterer sikkerhet i alle ledd av vår virksomhet.

Entusiastiske

Vi er fleksible, fremoverlente og ser alltid muligheter. Vi har en genuin lidenskap for den jobben vi gjør, og denne lidenskapen skinner igjennom i alt vi gjør – slik at alle som møter oss opplever Lindum som idérike, engasjerte, kreative og energiske.

Nyskapende

Vi tenker ut nye løsninger og gjør disse operative. Vi baner vei og tør å tenke utenfor boksen. I Lindum er vi modige, nysgjerrige og aldri redde for å utfordre eksisterende syn og løsninger.

Kunnskapsrike

I Lindum er vi kompetansedrevne og jakter alltid på ny kunnskap, som vi deler med hverandre og omverdenen. Vårt mål er å hjelpe kunden, og vi strekker oss langt for å finne de beste løsningene.

rOmslige

I Lindum er vi rause og støttende overfor hverandre. Medarbeiderskap, å se hele mennesket, står i fokus. Alle ansatte i Lindum skal ha utviklingsmuligheter og føle at det er plass til å komme med ideer og innspill.

Miljøbevisste

Å være miljøbevisste er sjelen vår – og levebrødet vårt. Vi har et miljøfokus i alt vi foretar oss, og vi er kompromissløse på alt som er relatert til miljø. For oss er det avgjørende å se hele bildet, slik at vi har oversikt over miljøkonsekvenser av vår virksomhet.