Har du lyst til å jobbe hos oss?

Lindum AS er en av Norges ledende virksomheter innen biologisk behandling av avfall, forurensede masser, deponering og gjenvinning. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken. Lindum satser på forskning og utvikling for å øke konkurransekraften, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter. Selskapet har høyt fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Lindum, som er eiet 100 % av Drammen kommune, er et kommersielt selskap, som i 2019 omsatte for drøyt MNOK 640 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Konsernet, som har 150 ansatte, har sitt hovedkontor i Drammen.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Ledige stillinger:

Troverdige

– grunnleggende for en bedrift som arbeider med så utfordrende samfunnsoppgaver som Lindum gjør.

Entusiastiske

– viktig drivkraft bak Lindums utvikling og suksess

Nyskapende

– kjerneverdi som også skal prege Lindums arbeid og utvikling.

Kunnskapsrike

– grunnleggende kjerneverdi for Lindums utvikling.

rOmslige

– beskriver det som skal prege forholdet mellom medarbeidere og overfor samarbeidspartnere, naboer, eiere og andre.

Miljøbevisste

– grunnleggende for all virksomhet og for alt det Lindum og de ansatte gjør.