Personvern og bruk av cookies

Lindum bruker informasjonskapsler (cookies) på lindum.no. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at vi kan legge cookies i din nettleser. Disse informasjonskapslene brukes hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. PC-en bruker cookies for å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke akseptere cookies i din nettleser gjør vi oppmerksom på at lindum.no kanskje ikke fungerer optimalt.

Hva bruker vi informasjonen til?

Lindum samler inn informasjon automatisk til bruk for analyse. Vi innhenter besøksstatistikk via Google Analytics. Webstatistikken forteller oss bl.a. hvilke sider som er besøkt, tidspunktet for besøket, hvilken type nettleser og operativsystem besøkende benytter m.m.

Denne informasjonen benytter vi til drift og videreutvikling av våre nettsider. Statistikk og andre webdata brukes for å kunne oppfylle dine forespørsler slik at vi kan skreddersy nettstedet for våre brukere.

Informasjonen vi innhenter via cookies vil kun bli benyttet av Lindum og våre eksterne webpartnere. Informasjonen vil ikke videreformidles til 3. part og/eller andre eksterne personer/selskaper. Vi lagrer aldri statistikk som kan identifisere deg personlig.

Lindums anlegg er bilde- og videoovervåket. Formålet med dette er:

  • Å dokumentere mottak av leveranser til våre anlegg
  • Å redusere risiko for uønskede hendelser, både tilsiktede og utilsiktede, på Lindums område.
  • Kriminalitets- og ulykkesforebyggende analyse, trendrapporter og varsling.
  • Sikre rask og riktig aksjon i en nød- og/eller alarmsituasjon.
  • Verifisere korrekt identitet og tilgang for Lindums ansatte og kunder.
  • Utarbeide grunnlag for politianmeldelse der Lindum har blitt utsatt for straffbare forhold eller saksgrunnlag i sivil sak.

I henhold til Avfallsforskriften §9-11 og tilhørende vedlegg II punkt 1.4 er Lindum pliktig å visuelt kontrollere alle leveranser til våre deponier. Til dette formål tas det bilder ved ankomst av bil og lass i tillegg til andre mottakskontroll-rutiner. Øvrig videoovervåkning hjemles i Avfallsforskriftens §17-9 bokstav f) som stiller krav om regelmessig sikkerhet og kontroll med avfallsanlegg. Bilder og film oppbevares med streng tilgangskontroll og slettes i henhold til norsk lov. Ved spørsmål til dette kan du kontakte Lindums personvern-ansvarlig, Camilla Ekberg på telefon 32 21 09 00.