Har din virksomhet organisk avfall?

Vi tilbyr flere behandlingsløsninger for organiske fraksjoner

Vi tilbyr flere behandlingsløsninger for organiske fraksjoner, og har i alt 7 behandlingsanlegg i Norge for dette, fra ordinære komposteringsanlegg til avanserte biogassanlegg.

Lindum er Norges største på mottak og behandling av kloakkslam. Produktene behandles enten aerobt eller anaerobt, og sluttproduktet blir ulike kompostprodukter som benyttes videre som jordforbedringsmiddel eller til grøntarealer.

Eksempler på varer vi kan ta i mot til biologisk behandling er:

 • Matvarer som har gått ut på dato
 • Biprodukter fra næringsmiddelproduksjon
 • Kildesortert mat fra husholdninger
 • Matvarer som ikke holder hygienisk kvalitet
 • Slam fra biologiske renseanlegg
 • Fett fra gatekjøkken
 • Fett fra fettutskillere
 • Glykol fra avising av fly
 • Øl, vin, sprit
 • Frukt eller avfall/biprodukter fra landbruket
 • Hage/park-avfall.

Ved å behandle organisk avfall og utnytte og utvikle kompostene vi får av det, gjenbrukes de viktige ressursene i det biologiske avfallet – for miljøets skyld.

Våre veiledere finner den beste løsningen og mottaket for deg. Ta kontakt i dag!