Anlegget kan ta imot:

  • Forurensede gravemasser
  • Syredannede bergarter (eks. gneis)
  • Betong og tegl
  • Sandfang og ristgods
  • Slam fra oljeutskillere
  • Avløpsslam
  • Fett og flytende organiske fraksjoner
  • Treverk; rent, behandlet (malt) og impregnert
  • Hageavfall
  • Restavfall
icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Masser av trygghet

Moderne deponier er avanserte konstruksjoner som tar vare på jord- og steinmasser som inneholder miljøskadelige stoffer. Trygt og sikkert. For all fremtid.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger – vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Forurensede masser

Vi har flere mottak sentralt på Østlandet, og mottakskapasitet for de fleste forurensningsgrader. Vi har kompetanse og erfaring, og setter vår stolthet i å hjelpe deg som kunde til en god løsning.

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.