icon-leaf

Kontakt

Har du spørsmål kan vi hjelpe.

Ofte stilte spørsmål

Du melder selv fra om endringer på registrervarme.no. Trenger du å komme i kontakt med oss utenom ordinær åpningstid, finner du vår vakttelefon her.

Hva gjør jeg hvis jeg skal flytte fra Knive boligfelt?

Du må selv melde fra om dette på registrervarme.no for at ikke regningen skal fortsette å komme til deg.

Jeg er nyinnflyttet og har ikke fått noe informasjon fra dere?

Sånn skal det ikke være. Vi ber deg da om å ta kontakt med oss slik at vi får riktig informasjon i våre systemer og kan gi deg bedre service i fremtiden.

Jeg har bare kaldt vann i dusjen/andre merkbare problemer med fjernvarmen. Hva gjør jeg?

Ta umiddelbart kontakt med vårt sentralbord, eller vakttelefon hvis noe oppstår utenfor våre normale åpningstider.

Jeg har fått melding om stipulering – hva betyr det?

Det betyr at du ikke har registrert måleravlesning for din måler på fjernvarme siste periode. Da blir det beregnet et ca. forbruk for din bolig og du får melding om at vi har stipulert forbruket ditt. Viktig at måleren blir lest av jevnlig – helst hver måned.

Jeg har ikke fått faktura – kun purring?

Fakturaer sendes ut endten pr e-post eller pr brev. Hvis du mottar purring fra DNB kan det være at din faktura på e-post har lagt seg i spam/søppelpost.

Har dere mulighet til å sende fakturaer elektronisk og har dere autogiro?

Systemet som brukes pr. dags dato har ikke mulighet for autogiro eller til å sende fakturaer elektronisk fra dette systemet, kun pr. e-post eller pr brev.

Utslippsvennlig energiproduksjon

Lindums fjernvarmeanlegg til Knive boligfelt ble bygget for å nyttiggjøre gassen som ble generert i gammelt avfallsdeponi. Med årene har gassen fra deponiet blitt kraftig redusert, siden det ikke lenger legges organisk avfall på deponi. Etter at nytt biogassanlegg stod klart på Lindum i 2012 supplertes biogass laget av kloakkslam deponigassen til i å produsere fjernvarme til husstandene.

Siden Lindum etablerte et oppgraderingsanlegg i tilknytning til biogassanlegget i 2015, blir det meste av biogassen oppgradert til drivstoffkvalitet og solgt som det. Fjernvarmeproduksjonen suppleres nå med strøm, spesielt på morgen og kveld, når forbruket er høyest. Fjernvarmen på Knive er et svært miljøvennlig anlegg som reduserer klimautslippet i Drammensregionen kraftig. Beregninger viser at anlegget sparer klimaet for utslipp tilsvarende 30.000 biler årlig.