Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Anlegg Holmestrand

Nytt filter gir friskere luft

Ved mottaksanlegget i Holmestrand har Lindum gjennomført store oppgraderinger. Nylig ble det montert et avansert biofiltersystem på avtrekksluften fra slamanlegget. Allerede nå lukter det forbedringer lang vei.

Anlegg Odda

Løser avfallsutfordringer i gigantisk prosjekt

Lindum leier ut containere til private og bedrifter flere steder i landet. Ikke minst i Odda. Her ligger zinkfabrikken Boliden hvor Norges største landbaserte utbygging pågår. Til denne leverer Lindum kompetanse, containere og maskiner som sikrer trygg avfallshåndtering.