Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Ringvirkninger

Heia Odda Fotballklubb!

Lindum er stolt sponsor av Odda Fotballklubb, og har inngått en 3-årig sponsoravtale med klubben for å støtte lagets videre arbeid med å fremme fysisk aktivitet og god helse blant barn og unge. Vi håper vårt bidrag kan gi ringvirkninger gjennom at enda flere i Odda-området får muligheten til å delta i klubbens gode tilbud innen organisert idrett.

Ringvirkninger

Hardanger Crossklubb har benyttet støtten til å forbedre tilbudet sitt for barn og unge

I Lindum ønsker vi alltid å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet. Hardanger Crossklubb har nå fått en av de beste crossbanene i distriktet. Dette lokker barn, unge og deres klubber til å ta turen til det flotte anlegget. Vinn-vinn-vinn, og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet!