Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Katarzyna arbeider i laboratoriet Spire
Lindumnytt

Ett år med nytt laboratorium – 25 år med innovasjon og utvikling

I november 2022 pakket Lindum ned utstyr og labfrakker og flyttet inn i nytt laboratorium. 2023 har bydd på større plass, moderne utstyr og et hav av muligheter.

Lindums anlegg i Holmestrand
Anlegg Holmestrand

Utbedringer ved slamanlegget i Holmestrand

Lindum er nå i full gang med utbedringer ved mottaksanlegget i Holmestrand. Ved å montere et avansert biofiltersystem på avtrekksluften fra slamanlegget vil utslippet bedres, og filteret vil redusere lukt i nærområdet betraktelig.