Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Lindumnytt

Sikret internasjonal kontrakt som sikrer miljøet

I sterk konkurranse med en rekke andre deponier er Lindum valgt som mottak for emballert asbest. Lindums erfaring og ekspertise på trygg lagring av forurensede masser, var en viktig årsak.

Lindumnytt

Kvinner like viktige ressurser som menn

I Lindum er det en selvfølge at kvinner har samme rettigheter og muligheter som menn. Sånn er det dessverre ikke overalt. Derfor er kvinnedagen fortsatt ytterst relevant.