icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Anlegget kan ta imot:

 • Blandet avfall/restavfall
 • Betong, tegl og takstein
 • Hageavfall
 • Impregnert treverk
 • Blandet/behandlet trevirke
 • Metall
 • EE-avfall
 • Gips

Anlegget kan ikke ta imot:

 • Eksplosiver
 • Smitttefarlige stoffer
 • Radioaktive materialer

Levering til oss:

Lindums avfallsmottak ligger i sørenden av Lindenes Miljøstasjon. Ved ankomst skal du veie bil (og henger) inn på vekta ved kommunens driftsbygg, og melde dette inn til resepsjonen i Lindums administrasjonsbygg. Vi vil da henvise deg videre til riktig område. Etter at du har tømt avfallet ditt veier du bil (og henger) på vei ut, og melder vekt inn til vår resepsjon.

Obs! Før du leverer farlig avfall må du huske at avfallet må være deklarert digitalt i avfallsdeklarering.no, og sørge for at det er forsvarlig emballert. Det er svært viktig at alle leveranser av farlig avfall avklares med oss før levering, for å sikre tilstrekkelig mottaks-, håndterings- og lagringskapasitet.


Vårt anlegg

Vi i Lindum bryr oss om våre omgivelser, og har kontinuerlig fokus på å redusere miljøavtrykkene fra vår drift. Blant annet jobber vi med å:

 • Kontinuerlig arbeid for å øke materialgjenvinningsgrad og sikre mest mulig miljøvennlig behandling av avfall som kommer inn til vårt anlegg
 • Redusere drivstoff forbruk ved hjelp av digitale energisparingssystemer og fornying av maskin- og bilpark
 • Etablere ny sorteringshall for å redusere flyveavfall og avrenning
 • Etablere nytt og bedre renseanlegg i forbindelse med vaskeplass for biler og containere
Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.