Nytt og nyttig - fra Lindum

Synes du avfallsbransjen er spennende? Er du opptatt av miljøet? Det er vi også. På denne siden finner du nyheter om selskapet og avfallsbransjen, samt tips og råd om miljøet vårt, hagen din og livet som en miljøbevisst borger.

Deponi er både trygt og viktig

En kronikk av Roger Bergan, anleggsleder i Lindum.  Det er langt mellom…

Vi flytter inn i nytt laboratorium

Siden etableringen har Lindum jobbet målrettet med forskning og utvikling.…

Balanserer lederskap og vennskap

Å være leder for første gang har Tom Erik tidvis følt som overveldende, men har…

Lindum vil rense oljeholdige masser bedre og investerer i utvikling av anlegg og løsning

Årlig tar Lindum imot rundt 20 000 tonn oljeholdige masser til sitt…

Den Magiske Fabrikken vant stor kontrakt om behandling av matavfall

Vant anbud: Greve Biogass AS og Lindum AS har gått sammen om å tilby en…

Lindum med i opprydding av strand på Karljohansvern

En badestrand ved Møringa på Karljohansvern skal ryddes og tilbakeføres som en…

Avfall Norges årskonferanse

Etter tre år kunne bransjen endelig møtes igjen! Årets konferanse ble på alle…

Vinner av Innovasjonsprisen 2022

Vår FoU-avdeling har over flere år jobbet med å studere ulike bruksområder for…

Satser videre med egen flisfabrikk i Drammen

Lindum skal bygge fabrikk for produksjon av høykvalitetsflis på sitt anlegg i…

Gjenvinnerdagen 2022

Drammen har høye ambisjoner og et uttalt mål om å bli Norges grønneste kommune.…

Inngår samarbeid om gjenvinning av flyveaske

Lindum og Stena Recycling fortsetter sitt flerårige samarbeid om håndtering av…

Lindum Clairs kan avdekke gasslekkasjer fra deponi med IR-kamera

Lindum Clairs er en avdeling i Lindum med lukt som spesialfelt. Vi har også…

Film: Bli med inn til Lindum Oredalen

Deponiet som ligger bak portene til Lindum i Oredalen er et av Norges mest…

Pilotprosjekt med damping av jord

Bærekraftig bruk og vern av naturressursene er et sentralt prinsipp i den…

Magiske muligheter hos Lindum

Martin Holm valgte industrimaster i maskinlæring og prediktivt vedlikehold i…