Personvernserklæring for Lindum-konsernet

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i Lindum AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår HR-sjef. Begge kan nås via vårt sentralbord 32 21 09 00 eller ved henvendelser via e-post til post@lindum.no.

Denne personvernerklæringen gjelder for Lindum AS og alle datterselskaper hvor Lindum AS har aksjemajoriteten og er definert som behandlingsansvarlig i henhold til inngåtte avtaler om dette.

Vår behandling av personopplysninger

Lindum behandler eksterne personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • For å oppfylle inngåtte avtaler med våre kunder og leverandører.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav b).
  Dette omfatter bl.a. følgende informasjon:
 1. Kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefonnummer) ifm avtaleinngåelse
 2. Leveringsadresse, tidspunkt for leveranse og fraksjoner knyttet til leveransen
 3. Mottak / anlegg fraksjoner leveres til, samt tidspunkt for mottatt leveranse og fraksjoner knyttet til leveransen
 4. Fakturaadresse, priser og betingelser i avtalen
 • Overholdelse av lovbestemmelser for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til mottakskontroll i våre anlegg eller regnskapsførsel, og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav c) og omfatter bl.a. følgende informasjon:
 1. Oversikt over biler (reg-nr), tidspunkt for mottak og medbragte fraksjoner
 2. Dokumentasjon knyttet til mottatt leveranse (basisdeklarasjon, analyserapporter mm)
 3. Vekttransaksjoner (bil, reg-nr, fraksjon, vekt, pris) som grunnlag for faktura og regnskap
 • Sikre informasjonssikkerhet og hindre misbruk av tjenester og informasjon slik at vi opprettholder god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk og beskytte våre kunders vitale interesser.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav d). og omfatter bl.a.

  1. Data i loggfiler fra våre sikkerhetsløsninger (dette er ikke direkte koblet til person)
  2. Avtaleinformasjon som angitt i pkt 1) over ift analyse
 • Utvikle og forbedre Lindum-konsernet og våre produkter og tjenester. I denne sammenheng kan personopplysninger fremkomme i interne analyser og oppfølging av kundetilfredshet og leveransekvalitet. Det er vurdert til at Lindum har en «berettiget interesse» ift dette formålet. Det har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav f). og omfatter bl.a. følgende informasjon:
  1. Avtaleinformasjon som angitt i punkt 1) over.
  2. Informasjon om mottatte leveranser som angitt i punkt 2) over.
 • Markedsføre våre produkter og tjenester. Dette krever samtykke fra den enkelte i tråd med Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav a). Dette samtykket gis ved bruk av Lindums nettside, og samtykket kan gis direkte til vårt kundesenter basert på mottatt e-post fra Lindum eller dialog med en av våre kundebehandlere.
  Når du har gitt person-opplysninger basert på samtykke, har du også rett til å trekke samtykket tilbake for behandling av disse. Henvendelser vedr. samtykke må skje skriftlig til post@lindum.no.

Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger knyttet til disse områdene. (Lindum har i tillegg en egen intern personvernerklæring for ansatte og innleide ressurser).

Hvordan samler vi personopplysninger?
Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre relevante sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev, fyller ut et skjema eller kontakter oss
 • registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, eksempelvis vår selskapsside på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

Lindums anlegg er bilde- og videoovervåket. Formålet med dette er:

 • Å dokumentere mottak av leveranser til våre anlegg
 • Å redusere risiko for uønskede hendelser, både tilsiktede og utilsiktede, på Lindums område.
 • Kriminalitets- og ulykkesforebyggende analyse, trendrapporter og varsling.
 • Sikre rask og riktig aksjon i en nød- og/eller alarmsituasjon.
 • Verifisere korrekt identitet og tilgang for Lindums ansatte og kunder.
 • Utarbeide grunnlag for politianmeldelse der Lindum har blitt utsatt for straffbare forhold eller saksgrunnlag i sivil sak.

I henhold til Avfallsforskriften §9-11 og tilhørende vedlegg II punkt 1.4 er Lindum pliktig å visuelt kontrollere alle leveranser til våre deponier. Til dette formål tas det bilder ved ankomst av bil og lass i tillegg til andre mottakskontroll-rutiner. Øvrig videoovervåkning hjemles i Avfallsforskriftens §17-9 bokstav f) som stiller krav om regelmessig sikkerhet og kontroll med avfallsanlegg. Bilder og film oppbevares med streng tilgangskontroll og slettes i henhold til norsk lov.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger
 • Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato
 • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Les mer under «Våre nettsider» som beskriver dette grundigere
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord
 • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke

Lindum har ingen automatisert beslutningsstøtte som baserer seg på personopplysninger. Vi gjør en kredittsjekk av våre kunder og leverandører (du får kopi av informasjonen vi får), men alle våre avtaler og betingelser behandles manuelt av våre kundebehandlere. Dette gjelder også der du som kunde eller leverandør selv legger inn informasjon til oss via våre nettsider.

Våre nettsider
Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller iht. samtykke du har gitt oss.

Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten, samtykker du til vår bruk av cookies.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

Loggfiler
Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: http://www.youronlinechoices.eu/.
Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi er underlagt.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å 1. være kunde eller leverandør av oss, 2. ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, 3. ha aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, telefon, meldinger eller elektroniske skjemaer, 4. vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger mellom selskapene i konsernet.

Vi vil også kunne oppgi personopplysninger til:

 • databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området
 • andre parter med ditt samtykke

Vi kan også utlevere informasjon:

 • i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser
 • i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Dine rettigheter

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har du rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg

Lindum har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@lindum.no. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på www.lindum.no.

Bruk av informasjonskapsler

Lindum bruker informasjonskapsler (cookies) på lindum.no. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at vi kan legge cookies i din nettleser. Disse informasjonskapslene brukes hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. PC-en bruker cookies for å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke akseptere cookies i din nettleser gjør vi oppmerksom på at lindum.no kanskje ikke fungerer optimalt.

Hva bruker vi informasjonen til?

Lindum samler inn informasjon automatisk til bruk for analyse. Vi innhenter besøksstatistikk via Matomo. Webstatistikken forteller oss bl.a. hvilke sider som er besøkt, tidspunktet for besøket, hvilken type nettleser og operativsystem besøkende benytter m.m.

Denne informasjonen benytter vi til drift og videreutvikling av våre nettsider. Statistikk og andre webdata brukes for å kunne oppfylle dine forespørsler slik at vi kan skreddersy nettstedet for våre brukere.

Informasjonen vi innhenter via cookies vil kun bli benyttet av Lindum og våre eksterne webpartnere. Informasjonen vil ikke videreformidles til 3. part og/eller andre eksterne personer/selskaper. Vi lagrer aldri statistikk som kan identifisere deg personlig.

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:
Lindum AS
Lerpeveien 155
3036 Drammen
Telefon: 32 21 09 00
Mail: post@lindum.no

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies:

Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies:

Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under:

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

Har du spørsmål?

Cookiedeklarasjonen oppdateres hver måned av Cookie Information. Hvis du har noen spørsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.

Cookie-erklæringen var sist oppdatert 24.05.2023

Nødvendige (1)

NavnLeverandørFormålUtløpsdato
CookieInformationConsentlindum.noStøtter nettstedets tekniske funksjoner.ett år

Nødvendige

informasjonskapsler hjelper med å gjøre en hjemmeside brukbar ved å

aktivere grunnleggende funksjoner, slik som side-navigasjon og tilgang

til sikre områder av hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere

optimalt uten disse informasjonskapslene.

Funksjonelle (3)

NavnLeverandørFormålUtløpsdato
__qca.issuu.comBrukes til å legge inn innhold fra tredjeparts nyhetsmedier til nettsiden.ett år
ls-popup-xxxlindum.noStøtter integrering eller "embedding" av en tredjepartsplattform på nettsiden.2 år
iutk.issuu.comBrukes til å legge inn innhold fra tredjeparts nyhetsmedier til nettsiden.6 måneder

Funksjonelle

informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger som endrer

måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på. F.eks. ditt foretrukne

språk eller den regionen du befinner deg i.

Statistiske (5)

NavnLeverandørFormålUtløpsdato
_ga.lindum.noSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.2 år
_gid.lindum.noSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.en dag
mc.quantserve.comSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.ett år
cref.quantserve.comSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.ett år
_gat_UA-xxx-xxx.lindum.noSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.noen sekunder

Statistiske

informasjonskapsler hjelper hjemmesidens eier med å forstå hvordan

besøkende samhandler med hjemmesiden ved å samle inn og rapportere

opplysninger.

Markedsføring (5)

NavnLeverandørFormålUtløpsdato
YSC.youtube.comSamler
informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom
innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering.
Session
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.comSamler
informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom
innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering.
6 måneder
www.facebook.com

www.linkedin.com
www.instagram.com

Støtter
online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne for å
markedsføre produkter gjennom partnere og andre plattformer.
Session
CONSENT.youtube.comSamler
informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom
innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering.
2 år
_fbp.lindum.noIdentifiserer nettlesere med det formål å levere annonser og analysetjenester.3 måneder

Markedsførings-informasjonskapsler

brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider. Hensikten er å

vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren,

og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører.

Uklassifiserte (3)

NavnLeverandørFormålUtløpsdato
uncodeAI.screenlindum.noVenterSession
uncodeAI.csslindum.noVenterSession
uncodeAI.imageslindum.noVenterSession

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapsler sammen med leverandørene av de enkelte informasjonskapsler.

Ditt samtykke gjelder følgende domener: