icon-leaf

Kontakt

Har du spørsmål kan vår salgsavdeling hjelpe.

Vi tilbyr ulike fliskvaliteter

Vi produserer ulike fliskvaliteter av mottatt returtrevirke. Ukvernet, grovkvernet og finkvernet er hovedkategoriene, og en rekke egenskaper som fukt, størrelse og kjemisk innhold kommer i tillegg. Type kvalitet henger sammen med hvilken løsning sluttbruker ønsker.

Vi er i gang med å sette opp en unik linje i Drammen for produksjon av spesialtilpasset råvare for pyrolyse og produksjon av biokarbon. Med dette utvider vi ytterligere vårt tilbud av materialgjenvinningsløsninger for returtreflis.

Opplasting av flis på Lindums anlegg i Drammen

Transport, logistikk og HUBer

Lindum har fokus på råvarekvalitet gjennom hele verdikjeden for å sikre en forutsigbar vare til våre kunder. Hos oss jobber salgs- og logistikkavdelingene sammen for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene på vei eller sjø i inn- og utland. Med logistikken koordinert av Lindum selv er vi alltid tett på oppdraget, har tillit til valgte transportører og kan utnytte returlaster der det er mulig. Med et stort nettverk av sluttbehandlingsløsninger som gir konkurransedyktige priser og avsetningssikkerhet.