Vi vil bidra der vi kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan.

Kriterier og søknadsfrist:

Det finnes så mange gode initiativ der ute som er avhengig av midler for å kunne drives videre. Lindum har dessverre ikke anledning til å støtte alle forespørsler som kommer inn, men ønsker å bidra til positive tiltak som skjer i nærhet til der vi driver virksomhet. For å gjøre det enklere for den som søker og den som skal vurdere har vi satt opp noen kriterier for hva det er aktuelt for Lindum å støtte.

Ny søknadsprosess åpner 1. januar 2025, med frist 1. mars.

Tematikk:

Aktiviteten det søkes om støtte til skal bidra til god helse og/eller økt kunnskap innen klima, miljø, energi og avfall hos barn og ungdom i alderen 4-16 år.

Hvem kan søke:

Alle ikke-kommersielle aktører på Tofte, Skoger/Åskollen, Lillesand, Odda og omkringliggende områder samt Tønsberg kan søke om sponsormidler fra Lindum. Midlene skal direkte eller indirekte bidra til god helse og økt kunnskap hos barn og unge i alderen 4-16 år.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 1. mars. Søknad merkes «Sponsorsøknad» i emnefeltet. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Søknadene behandles i en to måneders periode fra 1. mars til 1. mai. Alle søkere får en tilbakemelding. Grunnet stor pågang av søkere for perioden 2024 (med søknadsfrist 1. mars 2024) har vi vært nødt til å utvide svartiden vår fra en til to måneder.

Søknadens innhold:

For at søknaden skal bli behandlet må den:

  • Inneholde nødvendig bakgrunnsinformasjon om søker
  • Inneholde hvilket geografisk område søker tilhører
  • Inneholde informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp mot Lindums fokusområder og kriterier for sponsing
  • Inneholde tallfestet sum det søkes om
  • Inneholde forslag til/anbefalt synliggjøring av sponsor
  • Sendes inn innen oppgitt frist

Send oss din søknad

Søknad merkes "Ringvirkninger" og sendes til marked@lindum.no

Henvendelser vedr. støtte til større arrangementer e.l. som ikke handler om nærmiljø til våre anlegg behandles spesielt. Send en e-post til marked@lindum.no, merket «Sponsorforespørsel» i tittel, og punktene over besvart så vil du høre fra oss.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum
Glade barn på fotballbanen