Vi vil bidra der vi kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan.

Kriterier:

Det finnes så mange gode initiativ der ute som er avhengig av midler for å kunne drives videre. Lindum har dessverre ikke anledning til å støtte alle forespørsler som kommer inn, men ønsker å bidra til positive tiltak som skjer i nærhet til der vi driver virksomhet. For å gjøre det enklere for den som søker og den som skal vurdere har vi satt opp noen kriterier for hva det er aktuelt for Lindum å støtte.

Tematikk:

Aktiviteten det søkes om støtte til skal bidra til god helse og/eller økt kunnskap innen klima, miljø, energi og avfall hos barn og ungdom i alderen 4-16 år.

Hvem kan søke:

Alle ikke-kommersielle aktører på Tofte, Skoger/Åskollen, Lillesand, Odda og omkringliggende områder samt Tønsberg kan søke om sponsormidler fra Lindum. Midlene skal direkte eller indirekte bidra til god helse og økt kunnskap hos barn og unge i alderen 4-16 år.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 1. mars. Søknad merkes «Sponsorsøknad» i emnefeltet. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Søknadene behandles i perioden 1. mars– 1. april. Alle søkere får en tilbakemelding.

Søknadens innhold:

For at søknaden skal bli behandlet må den:

  • Inneholde nødvendig bakgrunnsinformasjon om søker
  • Inneholde hvilket geografisk område søker tilhører
  • Inneholde informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp mot Lindums fokusområder og kriterier for sponsing
  • Inneholde tallfestet sum det søkes om
  • Inneholde forslag til/anbefalt synliggjøring av sponsor
  • Sendes inn innen oppgitt frist

Send oss din søknad

Søknad merkes "Ringvirkninger" og sendes til marked@lindum.no

Henvendelser vedr. støtte til større arrangementer e.l. som ikke handler om nærmiljø til våre anlegg behandles spesielt. Send en e-post til marked@lindum.no, merket «Sponsorforespørsel» i tittel, og punktene over besvart så vil du høre fra oss.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum
Glade barn på fotballbanen