Anlegget kan ta imot:

  • Avtalefestet avløpsslam fra kommunale renseanlegg
icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Orsa anlegg

Slambehandlingsanlegget til Lindum i Holmestrand ligger i nærheten av bebyggelse og annen industrivirksomhet. Vi bryr oss om våre omgivelser, og vet at vår virksomhet tidvis kan være til ulempe for våre nærmeste naboer når det gjelder støy, støv og lukt. Dette er faktorer vi jobber kontinuerlig med å forbedre, og noen av våre siste tiltak for å optimalisere vår drift er:

  • En oppgradering av anlegget
  • Forbedret luktreduksjonsanlegg
  • Økte krav til transportløsninger til/fra anlegg samt tidspunkt for når dette foregår
  • Gjødselen fra produksjonen lagres ikke på stedet, men transporteres bort fortløpende og benyttes som landbruksgjødsel.
  • Anlegget er ISO sertifisert etter ISO 9001 og 14001

Er du nabo til vårt mottaksanlegg?

Vi har en egen nabogruppe på Facebook hvor vi gjerne vil se deg. Her legger vi ut informasjon om det som skjer hos oss som kan påvirke våre naboer, og svarer på spørsmål.

Luktklageskjema

Via denne siden kan du registrere luktklage dersom du opplever ubehagelig lukt fra vårt anlegg. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for at lukt ikke skal være til sjenanse for vårt nabolag.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger - vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Mottak og behandling av matavfall i biogassanlegg

Mat, avløpsslam og biologiske ressurser

Vi eier og samarbeider med flere behandlingsanlegg, og kan ta imot og behandle de fleste avfallsressurser med et organisk opphav, fast eller flytende. Dette er et fagfelt vi er stolte av å ta ansvar for.