icon-leaf

Kontakt

Har du spørsmål kan vår salgsavdeling hjelpe.

Biogassanlegg i Drammen

Biogassanlegget i Drammen eies og drives av Lindum, og er lokalisert på vårt anlegg i Skoger. Anlegget tar blant annet imot kloakkslam fra hele Drammensregionen, ulike fettprodukter og fiskeavfall fra industri samt septikslam.

Deler av biogassen som oppstår i prosessen brukes som energi til å drifte biogassanlegget, mens resten føres direkte fra råtnetankene og over til et oppgraderingsanlegg som oppgraderer biogassen fra 65% metan til 97-98% metan. Den komprimerte gassen fylles på containerflak, og brukes av blant annet på busser i Sande, Horten og Larvik og i Grenlandsområdet. Lindums anlegg har også en egen fyllestasjon for biogass som gjennom avtaler benyttes av bl.a. Renovasjonsselskapet i Drammensregionen sine renovasjonsbiler og andre kjøretøy.

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken er et biogassanlegg lokalisert på Sem i Tønsberg kommune. Fabrikken eies av Greve biogass AS (66%) og Lindum AS (34%), og tar imot matavfall fra over én million mennesker, i tillegg til husdyrgjødsel fra landbruket. Dette blandes sammen og blir til produktene biogass, biogjødsel og CO2 som nyttiggjøres som drivstoff på kjøretøy, landbruksgjødsel og til ny matproduksjon.

Biogassen føres direkte fra råtnetankene og over til et oppgraderingsanlegg som oppgraderer biogassen fra 65% metan til 97-98% metan. Gassen trykksettes til 5,5 bar ved levering ut på gassrørnettet hvor den sendes til fyllestasjoner i regionen der busser, renovasjonsbiler og andre biogasskjøretøy kan fylle tanken og kjøre videre på klimanøytralt drivstoff.

Nederst i en våtorganisk matavfallsdunke

Behandler av organisk avfall

Vi eier og samarbeider med flere behandlingsanlegg, og kan ta imot og behandle de fleste avfallsressurser med et organisk opphav, fast eller flytende. Dette er et fagfelt vi er stolte av å ta ansvar for.

Luke i container med biogjødsel klar for spredning til landbruket

Biogjødsel

God jordhelse er viktig for alt som skal vokse og gro, og biogjødselen produsert i biogassanlegg tilfører viktige næringsstoffer, organisk innhold og struktur til jorda. Utnyttelse av biogjødsel er svært viktig for at biogassanleggene bidrar til materialgjenvinning og sirkulæritet. Lindum tilbyr både biogjødsel basert på matavfall og slamressurser.