Prisveileder - Container

BEREGN PRIS NÅ

0$

TAKK FOR DIN HENVENDELSE!
Vi vil ta kontakt med deg for å få din container på plass.

Hvor skal du rydde?

Skriv inn adressen på stedet der du vil ha containeren levert, så finner vi fort ut om vi er den rette leverandøren for deg.


Denne setter vi skjult

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

Hva slags avfall skal du kaste?

Behandlingsavgiften for det avfallet du kaster vil komme i tillegg til leien.
Vi beregner 1 tonn av den typen avfall du velger.
Velg en type avfall:


Dette kan IKKE kastes som blandet avfall:

 • Farlig avfall, (gassbeholdere, propan bokser, maling, lakk, lim, olje, spraybokser, batterier, løsemidler)
 • Tak papp (med mindre den er prøvetatt og ikke inneholder PAH, eller det kan dokumenteres at den er nyere enn fra 1960. shingel OK)
 • Gulvbelegg
 • Impregnert trevirke,(Trevirke med grønt skjær som er benyttet til terrasse, gjerder o.l)
 • Elektriske artikler (Definisjon: alt det har gått strøm gjennom enten via støpsel eller batteri)
 • Svarte søppelsekker (nytt fra mars 2020)
 • Dekk med felg
 • Matavfall ( leveres kun i egne containere/ dunker til dette formål)
 • Asbest /eternitt (NB!! ta kontakt – iht. pakkerutine)
 • Gips ( ren gips i egen container)

BLANDET AVFALL
2334,- pr tonn

Har du mye forskjellig som skal kastes, og vil helst kaste alt en plass? Med blandet avfall gjør vi sorteringen for deg! Det krever likevel at du forholder deg til regler om hva som ikke kan kastes som blandet avfall for at du skal slippe unødige gebyrer.

HAGEAVFALL
1108,- pr tonn

Hageavfall er alt organisk nedbrytbart avfall i og rundt hagen din. Dette er gjerne gress, greiner, kvist, røtter, ugress eller blomster og planter.

RENT TREVERK
819,- pr tonn

Rivningstreverk med/uten spiker, skruer og maling.

NB! Impregnert treverk kan IKKE kastes som rent treverk.

BETONG / TEGL / TAKSTEIN
378,- pr tonn

Takstein laget av brent leire(tegl), glasert eller uglasert, eller av betong. Teglstein, mest kjent som murstein eller keramiske fliser.

STEIN / GRUS / SAND / JORD
438,- pr tonn

Her kan større steiner, pukk, grus eller sand kastes, sammen med ulike jordfraksjoner.

USIKKER / ANNET


Vet du ikke helt hva du skal kaste? Det gjør ingenting, vi veileder deg ved bestilling.

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

Hvor mye avfall har du?

Lindum tilbyr både store, små, lukkede og åpne containere. Hva som passer best for ditt avfall, avhenger av både mengden du skal kaste, men også størrelse og fremkommelighet i gårdsplassen din eller der containeren skal plasseres.


PLASSERING: 

 • • For at Lindum sine store containerbiler skal komme frem, må det være
  minimum 3 meters bredde på vei, mellom portstolper eller annet der bilen må gjennom.
 • • Dersom du ønsker containeren satt på offentlige fortau eller parkeringsplasser, må du selv søke/ avklare dette med kommunen din.
 • • Containeren må stå på samme plass hele perioden du har bestilt for, og må ikke flyttes av andre enn Lindum selv. 
 • • Er det måkt og klargjort for plassering av container? Dette gjelder både for utsett, men også ved henting.
 • • Dersom du ønsker å bestille krokcontainere, opplyser vi om at krokbil + container tar stor plass, og 20 meter lengde ryddet område må påbreregnes for av/pålasting. 
 • • Bor du i et trangt boligfelt? Har du takutstikk eller portstolper som kan være til hindring for en stor bil? Er det bratt bakke eller krapp sving inn til din eiendom? Er det lavthengende ledninger over innkjørselen, eller andre forhold vi bør kjenne til før sjåføren kommer? Forklar oss om disse forholdene, så gjør vi vårt beste for å hjelpe. Du som kunde kjenner gjerne området bedre enn oss!

UNDERLAG: 

 • • Er det belegningsstein der bilen skal kjøre/sette fra seg container? Husk at bilene er veldig tunge og kan gjøre skade på underlaget.
 • • Dersom du bestiller krokcontainer opplyser vi om at disse skrapes langs bakken et lite stykke, og kan gjøre skade på underlaget.

5 m3 Åpen Container

10 m3 Åpen Container

14 m3 Åpen Container

10 m3 Lukket Lift Container

15 m3 Lukket Lift Container

17 m3 Lukket Lift Container

22 m3 Krokcontainer

35 m3 Krokcontainer

41 m3 Krokcontainer

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

Oooooops...

Dette blir kanskje litt dyrt.

Vi leverer normalt ikke containere i området der du bor, av den enkle grunn at vi prismessig ikke er konkurransedyktige. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med en lokal leverandør som helt sikkert vil gi deg en hyggeligere pris. Lykke til med ryddesjauen!

Om du mener at dette er feil, vennligst ta kontakt direkte med kundeservice
32 21 09 00

Til forsiden

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

Du betaler kun for det du kaster!


Vi kan dessverre ikke vite hvor mye eller hvor tungt avfallet du putter i containeren er. Vi har derfor beregnet inn 1 tonn av ditt avfall i prisen for å kunne gi deg en god pekepinn. Om det er mer eller mindre, vil du med container fra Lindum uansett kun betale for det avfallet veier når det kommer til oss. 

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

Hva slags avfall skal du kaste?

Behandlingsavgiften for det avfallet du kaster vil komme i tillegg til leien.
Vi beregner 1 tonn av den typen avfall du velger - alle priser er inkl. mva.
Velg en type avfall:Dette kan IKKE kastes som blandet avfall:

 • • Farlig avfall: Dette er blant annet batterier, asbest, kjemikaler, lakk, lim, maling, parafin, bensin, olje, PCB- og klorparafinholdige vinduer, vinylbelegg, PUR-skum, byggisopor/styrofoam.
 • • Gips - gipsplater, både nye og gamle, med eller uten tapet.
 • • Impregnert trevirke - typisk terrassegulv, både nytt og gammelt
 • • Elektriske artikler - Alle gjenstander med støpsel eller som bruker batteri.
 • • Matavfall skal alltid håndteres separat, spør oss.
 • • Dekk kan leveres separat på gjenvinningsstasjonen der du bor.


BLANDET AVFALL
1745,- pr tonn

Har du mye forskjellig som skal kastes, og vil helst kaste alt en plass? Med blandet avfall gjør vi sorteringen for deg! Det krever likevel at du forholder deg til regler om hva som ikke kan kastes som blandet avfall for at du skal slippe unødige gebyrer.

HAGEAVFALL
1000,- pr tonn

Hageavfall er alt organisk nedbrytbart avfall i og rundt hagen din. Dette er gjerne gress, greiner, kvist, røtter, ugress eller blomster og planter.

RENT TREVERK
1181,- pr tonn

Rivningstreverk med/uten spiker, skruer, maling eller tapet.

NB! Impregnert treverk kan IKKE kastes som rent treverk.

BETONG / TEGL / TAKSTEIN
990,- pr tonn

Takstein laget av brent leire(tegl), glasert eller uglasert, eller av betong. Teglstein, mest kjent som murstein eller keramiske fliser.

USIKKER / ANNET


Vet du ikke helt hva du skal kaste? Det gjør ingenting, vi veileder deg ved bestilling.

Du må velge et alternativ før du kan gå videre

NESTE STEG

ESTIMERT LEIEKOSTNAD

for inntil 3 dager med transport og henting samt 1 tonn avfall
(Behandlingsavgift beregnes utifra vekt)
Alle oppgitte priser er inkl. mva

Oppsummering:

Beskrivelse Informasjon Antall Pris
Rabatt:
Pris fra:

SEND FORESPØRSEL