Vil rense oljeholdige masser bedre og investerer i utvikling av anlegg og løsning

Årlig tar Lindum imot rundt 20 000 tonn oljeholdige masser til sitt oljebehandlingsanlegg i Drammen. Men hva er det? Jo, det er det som spyles ned i ristene i vaskehallen der du vasker bilen din eller masser fra bensinstasjoner, oljeutskillere eller verksteder. En avfallsstrøm de fleste av oss aldri tenker på, men som det er veldig viktig at blir håndtert trygt. Det har Lindum lang erfaring med, og nå ønsker vi å løfte dette behandlingsregimet til nye høyder:

Grønne tanker installert som en del av utviklingen av oljebehandlingsanlegget i Drammen

Høye ambisjoner for fremtidig håndtering

— Tradisjonelt tilsettes disse flytende massene et materiale for å gjøre de fastere før de blandes med andre oljeholdige masser. Så tilsettes en såkalt akselerator som setter fart på nedbrytingen, forklarer anleggsleder ved Lindum Drammen, Rune Tjade.

Dette behandlingsløpet reduserer oljenivåene i massene til de er så lave at massene trygt kan deponeres. Men Lindum sier seg ikke fornøyde med det, og har høye ambisjoner for fremtidig håndtering:

— Ved å flytte behandlingsløpet innendørs i et prosessanlegg og rense massene der ser vi at vi får økt kontroll på både prosessen og det som kommer ut i andre enden, forklarer Rune og utdyper:

— Prosessen gir et vann som er så rent at det kan gjenbrukes i driften der vi har behov for dette. I tillegg får vi en spillolje som blir gjenbrukt, vasket sand og stein, og til slutt en oljeholdig masse vi kaller oljeslam som blir deponert. Totalt blir det vesentlig mindre mengder som må deponeres, og det som må deponeres får en mer stabil kvalitet.

I test- og utviklingsfase

Tjade påpeker at målet ikke er helt rene masser eller helt rent vann, men at jo renere massene er etter prosessering, jo bedre er det for den videre håndteringen.

— I tillegg er dagens behandlingsform tidkrevende, og ved å flytte prosessen inn i et prosessanlegg får vi kortet ned behandlingstiden, forklarer han.

Oljebehandlingsanlegget på Lindum har vært i drift siden 2006, og fra 2020 under betydelig utvikling og utbygging. Foreløpig er prosjektet i en test- og utviklingsfase, men det ser lyst ut for fremtidens behandlingsløsning av oljeholdige masser. Kostnadsrammen på prosjektet er 25 millioner kroner, og Nordisk Vannteknikk er valgt som samarbeidspartner i dette utviklingsarbeidet.