Containerutleie til bedrifter

Enten din bedrift trenger container til en ryddejobb eller en eller flere containere på fast basis som en del av deres avfallsløsning, kan Lindum hjelpe. Vi tilbyr langtidsleie av våre containere, og kommer å tømmer/bytter containeren så snart du gir beskjed om at den er full.

Våre priser

Blandet avfall

1 785,-

Blandet avfall m/isolasjon/gips

2 768,-

Betong/tegl/takstein

306,-

Rent treverk

663,-

Hageavfall

897,-

Gips

1 341,-

Ta kontakt om du/dere ønsker pris på andre fraksjoner.

Alle priser er pr. tonn og eks. mva.

Utleie på fast basis

Prisene under gjelder ved faste avtaler.

Liftcontainer

fra 280,-

Leie pr. mnd.

Krokcontainer

fra 490,-

Leie pr. mnd.


Transport

fra 798,-

Inntil 10 km fra Lindum

fra 955,-

20 km fra Lindum

fra 1116,-

30 km fra Lindum


Alle priser er oppgitt eks. mva.

Veiledning for bruk av container fra Lindum

Dersom dere benytter containeren til å ha blandet avfall i, er det noen fraksjoner man ikke kan kaste i containeren. Fraksjonene er som følger:

Farlig avfall, (gassbeholdere, propan bokser, maling, lakk, lim, olje, spraybokser, batterier, løsemidler)

Tak papp (med mindre den er prøvetatt og ikke inneholder PAH, eller det kan dokumenteres at den er nyere enn fra 1985. (shingel OK)

Vinduer

Gulvbelegg

Impregnert trevirke,(Trevirke med grønt skjær som er benyttet til terrasse, gjerder o.l)

Elektriske artikler (Definisjon: alt det har gått strøm gjennom enten via støpsel eller
batteri)

Svarte/fargede søppelsekker

Isolasjon

Dekk med felg

Matavfall (leveres kun i egne containere/ dunker til dette formål)

Asbest / eternitt (NB!! ta kontakt – iht. pakkerutine)

Gips (Ren gips kan kastes i egen container)

Våre 5 container-bud

Vi holder det vi lover. Har vi en avtale kan du stole på oss!

Vi kan komme på kort varsel. Vi leverer og henter containeren når du har behov for det.

Vi spiller med åpne kort og bruker verken liten skrift eller bortforklaringer.

Vi gir råd og nyttige tips til plassering av container og riktig sortering av avfallet.

Vi er fleksible, lydhøre og tilpasningsdyktige –for miljøets skyld.