Har du lyst til å jobbe hos oss?

Fokuset på bærekraft, innovasjon og ressursgjenvinning har aldri vært sterkere. Avfall er ikke lenger avfall, men ressurser og verdier som Lindum jobber for å utnytte på best mulig måte. I tråd med FNs bærekraftsmål jobber Lindum og menneskene i vår organisasjon hver dag for en sirkulær fremtid til det beste for mennesker, dyr og natur.

JOBB MED MENING

Se hvilke stillinger vi lyser ut akkurat nå!

Våre verdier - TENKOM:

Lindums 6 verdier forkortes gjerne til Tenkom. Tenk om vi kan få det til? Tenk om fremtiden blir sirkulær? Nedenfor kan du se hvilke verdier som står sterkest hos Lindum, og hva hver enkelt verdi betyr hos oss.

VÅRT MILJØANSVAR

Lindum er en viktig aktør og bidragsyter inn i det grønne skiftet og fremtidens sirkulærøkonomi, og vi er vårt ansvar bevisst.

VÅR VISJON OG STRATEGI

Bærekraft og grønn vekst står sentralt i Lindums strategi, og for å komme dit mener vi det er kompetanse, medarbeiderskap og samarbeid som er nøkkelen.

LÆRLING I LINDUM

Lindum er en viktig aktør og bidragsyter inn i det grønne skiftet og fremtidens sirkulærøkonomi, og vi er vårt ansvar bevisst.

AVFALL = VERDI

Driver du stordrift innenfor landbruk og trenger et godt jordforbedringsmiddel? Vi produserer og tilbyr ulike komposter som alle er velegnede næringssupplementer til din produksjon.