Mottak og gjenvinning av betong

Lindum tar imot og behandler betongavfall fra store og små riveprosjekter i hele Norge. Betongen kan både deponeres og gjenvinnes til nye betongprodukter.

Materialgjenvinning

Lindum kan tilby mottak og materialgjenvinning av rivemasser som knuses og brukes som råstoff inn i ny betong. Betongen som Lindum tar imot kan være både ren og forurenset så lenge den klassifiseres som ordinært avfall, og er dokumentert fri for asbest.

4. Betong brukes til bygging av nye bygg og anlegg.

1. Eldre betong rives

3. Gjenvinningsanlegget granulerer betongen før den brukes som tilslag i produksjon av ny betong.

 

 

 

 

2. Oppstykket betong fraktes med miljøvennlig sjøtransport til gjenvinningsanlegg.

Kvalitetskrav materialgjenvinning


 • Avfallstype: Betong med/uten armering
 • EAL-kode: 170101
 • Avfallsstoffnummer: 1611, 1612, 1614
 • Klassifisering: Inert eller ordinært avfall. Betongen må være dokumentert fri for asbest.
 • Forbehandlingskrav: Betongen må brytes i stykker til maksimalt 60 x 60 cm
 • Annet: Betongen kan ikke inneholde teglstein, lettbetong, gips eller annet avfall.

Deponering

Lindum tilbyr også mottak og deponering av betong. Betongen kan være både ren og forurenset, med eller uten armering. Ved mottak knuses betongen ned, og eventuelt armeringsjern tas ut og gjenvinnes. Den knuste betongen benyttes i stor grad som byggemateriale på deponiet; til voller, veier, grøfter og annen infrastruktur.

Når industribygg, skoler e.l. skal saneres inneholder de gjerne en stor andel betong.

Betong transporteres til nærmeste mottak med lastebil eller båt.

Betong knuses og armeringsjern sorteres ut og gjenvinnes.

Betongen brukes som byggematerialer eller deponeres.

Kvalitetskrav deponering


 • Avfallstype: Betong med/uten armering
 • EAL-kode: 170101, 170106*
 • Avfallsstoffnummer: 1611, 1612, 1614, 7091
 • Klassifisering: Inert, ordinært eller farlig avfall på særskilte vilkår.
 • Forbehandlingskrav: Ingen. Leveranser av betonggjenstander > 1 meter avtales på forhånd.
 • Annet: Betongavfall kan ikke inneholde vesentlige mengder annet avfall som treverk, plast eller lignende.

Vi ønsker å hjelpe deg til den beste løsningen for din rivebetong. Ta kontakt i dag!