Åpning av laboratorie Spire

7. juni åpnet vi offisielt dørene til vårt nye laboratorium med inviterte fra ulike bransjer, næringsliv og akademia. Her stod urter dyrket i jord innblandet fiber fra Den Magiske Fabrikken på menyen sammen med de etter hvert så berømte klimatomatene produsert av Reklima. Med åpningen ønsket vi å vise praktiske eksempler på hvilke løsninger som kan bidra til fremtidens lavutslippssamfunn.

En av Lindums forskere på åpningen

Veien mot et lavutslippssamfunn

Drammen kommune har høye ambisjoner innen klima: Å bli Norges grønneste kommune innen 2050. Skal vi nå det langsiktige målet om å bli et lavutslippssamfunn kreves omstilling fra alle kanter. Lindums virksomhet er en del av løsningen.

Forskning- og utviklingsavdelingen vår er en unik sammensetning av mennesker og kompetanse, som hver dag jobber for å utvikle eksisterende og ny teknologi, renseteknikker, nye anvendelsesområder for avfallsressursene og produktutvikling.

«Med dette laboratoriet har vi fått fasiliteter som sørger for at vi kan forske på nye løsninger, og utvikle de så de blir mest mulig effektive.»

– Pål Smits, administrerende direktør

Frøet er ideen, spiren begynnelsen

7. juni inviterte Lindum til offisiell åpning av vårt nye laboratorium. 180 kvadratmeter boltreplass for ideer, muligheter og samarbeid. Topp moderne fasiliteter trengs når solide og gode løsninger som gir økt bærekraft og etterspørsel i markedet skal utvikles. Laboratoriet har fått navnet Spire - en symbolikk på alle ideer som prøves og feiles. Som vokser og gror. Som med riktig omsorg får utvikle seg til løsninger på dagens og morgendagens utfordringer og behov som resten av samfunnet kan nyte godt av.

Den forholdsvis ferske lederen for Lindums forskning- og utviklingsvirksomhet, Terje Kirkeng, håper laboratoriet vil legge til rette for mer av det gode samarbeidet på tvers, og være en yngleplass for gode ideer.

– Laboratoriet vil by på mange spennende muligheter for Lindum. Det er her prosjektene våre skal forankres. Et laboratorium av den størrelsen vil dessuten gi oss mer effektive prosesser, og muligheten til å komme raskere til mål. Mitt håp for fremtiden er at vi kan dele på den. At vi går sammen for å få frem de gode ideene som leder til fremtidens ressursgjenvinning, sier Kirkeng og legger til:

– En av grunnene til at jeg startet i Lindum er at selskapet er involvert i mange spennende prosjekter. Spesielt interessant er arbeidet knyttet til biokull og pyrolyse. En prematur behandlingsform som representerer store muligheter. 

Samarbeid er helt avgjørende

Helt fra dag én har forskning og utvikling vært et viktig satsingsområde for Lindum. En stor del av kulturen har vært å stille spørsmålstegn ved mye, noe som har vært avgjørende for at Lindum er det de er i dag.

– Vi har klart å få til løsninger fordi vi har testet i større målestokk. Det er gjennom testing vi har fått til gode og effektive løsninger, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits og fortsetter:

– Nytt laboratorium vil legge til rette for mer komplekse og parallelle prosjekter, og ikke minst skape en arena for samarbeid på tvers av virksomheter. Samarbeid er avgjørende for å nå målet for fremtiden. Det som er helt sikkert er at vi må ha nye og bedre løsninger for fremtiden for å ta hånd om de store utfordringene vi står overfor.