2023 – en ren fornøyelse!

Selv om vi i Lindum er mest opptatt av å se fremover, unner vi oss et tilbakeblikk på 2023. For det har vært mange spennende prosjekter og løsninger å glede seg over. Aldri før har vi vært så godt rigget for fremtiden.

Fire prosessoperatører i Lindum utenfor Biogassanlegget i Drammen

25 år for miljøets skyld

Året startet med jubileum, fest og feiring av en 25-åring som på tross av stadig mer erfaring og kompetanse, fortsatt er like grønn og nysgjerrig. For er det noe et kvart århundre med avfallshåndtering har lært oss, er det at utvikling og nytekning er raskeste vei til en grønnere fremtid. Det er denne holdningen som har tatt oss dit vi er i dag. Vi er på konstant jakt etter bedre løsninger. Da vi startet for 25 år siden, behandlet vi matavfall fra alle husstander i Drammen og åtte nabokommuner. I dag løser vi et stort spenn av utfordringer som hjelper samfunnet med å nå sine klima- og miljømål. Det skal vi fortsette med, for endringene de neste 25 årene vil være større enn de foregående 25. Og bra er det, for enhver endring gir muligheter.

Styrking av ressurser

I året som har gått har vi gjennomført flere interne prosjekter vi er skikkelig stolte av. Spennende og viktige satsingsområder som peker mot fremtiden. Blant annet har vi lansert nye nettsider. Dette utstillingsvinduet skal på en enkel, lettfattelig og inspirerende måte fortelle historien om oss, vårt fag og virke. Og for et lag vi har blitt! Med 20 nye og dyktige ansatte er vi bedre rustet til å løse utfordringer enn noensinne.

Masser av trygghet

Få – om noen – har mer erfaring innen forurensede masser og deponi enn oss. Helt siden oppstarten har trygg håndtering og behandling av forurensede masser vært essensielt for Lindum. I år har vi håndtert over en million tonn forurensede masser samt hatt en rekke prosjekter – blant annet på Karljohansvern og Slettebakken – med varierende forurensningsgrad og kompleksitet. Arbeidet har involvert hele organisasjonen på forskjellig vis. Med innovasjon og utvikling i bunn, har vi jobbet for å ta miljøgifter ut av kretsløpet. Sørget for å håndtere massene på en trygg og sikker måte. Dette er ikke bare viktig for samfunnet i dag – også kommende generasjoner vil med tiden kunne ta ut denne miljøgevinsten.

Økt satsing på forskning og utvikling

Forskning og utvikling alltid har vært en del av Lindums DNA. Det var derfor stor stas da laboratoriet Spire hadde offisiell åpning i juni. Det nye laboratoriet har toppmoderne utstyr, noe som har gjort det mulig å ha flere og mer teknisk krevende prosjekter gående samtidig. Når det nærmer seg slutten av 2023, har vi 5-6 pågående prosjekter i laben – et omfang som ikke ville vært mulig tidligere. Arbeidet i FoU-avdelingen gjøres av åtte forskere og prosjektledere, alle med forskjellig spisskompetanse og fagområde. Laboratoriet har allerede rukket å generere ny kunnskap. Blant annet har det dukket opp et behov for noe vi er gode på og som markedet vil ha glede av: Analyse av biogasspotensiale. Det har vært fint å se at den nye laben befester FoU som bindeleddet i bedriften, nøkkelen til å videreutvikle morgendagens avfallshåndtering.

Tre inn i fremtiden

2023 var året da Lindum ble en del av løsningen som skal gjøre møbelindustrien mer bærekraftig og gjenvinnbar. Vi ble godkjent som produsent av flis til materialgjenvinning etter de strengeste, gjeldende krav satt av en av verdens ledende møbelgiganter. Framover skal Lindum levere kvalitetsflis til en sponplateprodusent i Sverige, og vi er godt i gang med leveransene. Prosessen fram mot å bli godkjent var lang. Og den krevde mye av oss. En viktig del av sertifiseringen var at vi kunne garantere for at jomfruelig trevirke ikke blir blandet inn i returtreet det lages flis av. Dette gjør at vi må stille strengere krav bakover i kundekjeden, samt drive utvidet mottakskontroll og hyppig prøvetaking og analyser. Vi har et solid kvalitetssystem som støtter våre produksjonsprosesser. Sertifiseringsjobben er krevende, men det må til for å løfte returflisen opp til nye bruksområder.

Året vi ga gass

Å bruke matavfall og kloakkslam til biogass- og gjødselproduksjon, er god utnyttelse av ressurser. Derfor er det gledelig å registrere at vi det siste året har hatt rekordproduksjon av biogass. Biogass løser et avfallsproblem, det gir energi og er et jordforbedringsprodukt til landbruket. Framover må mye veitransport gå over til mer miljøvennlige løsninger, og også deler av marin sektor må oppgradere til biogassdrift av båter.

Anlegget vårt i Skoger tar imot kloakkslam fra hele Drammensregionen, ulike fettprodukter og fiskeavfall fra industri samt septikslam. Den komprimerte biogassen fylles på containerflak, og brukes blant annet på busser i Sande, Horten og Larvik, og i Grenlandsområdet. Vi har også en egen fyllestasjon for biogass som benyttes av renovasjonsbiler og andre kjøretøy. Biogassen benyttes dessuten til fjernvarme på Knive.

Også Den Magiske Fabrikken i Tønsberg bidrar sterkt til å gjøre flytende biogass tilgjengelig. I året som gikk styrket Lindum sitt samarbeid med Den Magiske Fabrikken, som håndterer matavfall fra om lag 1,2 millioner innbyggere samt næringsavfall fra både matproduksjon og dagligvarekjeder. Med tanke på at etterspørselen etter flytende biogass er høyere enn dagens tilbud, er det ingen tvil om at vårt arbeid på dette feltet kommer til å bli enda viktigere i uoverskuelig fremtid.

Lukten av friske muligheter

Gjennom det siste året, har Clairs styrket sin posisjon og levert store og viktige prosjekter innen luktreduksjon. Dette er et segment vi i Lindum er svært stolte av å vokse innenfor. Hver dag jobber Clairs for å finne løsninger som skal rense lufta enda bedre. Årets mest spennende nyvinning har vært Plug and play. Dette er en container som fungerer som en plug & play-løsning med luktreduksjon. Containeren er utstyrt med alt du trenger for å løse luktutfordringer, og trenger kun strøm og vann for å starte. Løsningen er rett og slett et skikkelig friskt pust!

Alt dette og mer til har alle våre lokasjoner og ansatte fått til sammen. Og dette, det er bare begynnelsen. For er det noe 25 år med avfallshåndtering og ressursgjenvinning har lært oss, er at det garantert dukker opp nye utfordringer – og ikke minst nye muligheter. For neste år, og alle kommende år skal vi fortsette å stå sammen, fortsette å være nysgjerrige nok til å spørre hvorfor, og tøffe nok til å spørre hvorfor ikke.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!